Termin 6    ERL    Fråga 1148

Är det befogat att sjukskriva en individ med svår hypothyreos?

Enligt försäkringsmedicinskt beslutsstöd är det befogat med sjukskrivning på heltid i några veckor, med senare upptrappning, vid svår hypothyreos. Medelsvår hypothyreos innebär dock ingen grund för sjukskrivning.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in