Termin 6    PU    Fråga 1146

Vad kan vara viktigt att fråga en patient för att täcka in "patientens del av samtalet"?

Under patientens del av samtalet är det viktigt att försöka skaffa sig en uppfattning om patientens egna tankar, föreställningar, farhågor, förväntningar etc. "Vad tror du själv kan vara anledningen till dina besvär?" är en bra fråga att ställa en patient för att bättre täcka in denna del av samtalet. Även "är det något speciellt du oroar dig för?" är en rimlig fråga.

De andra tre frågorna är exempel som passar bra under läkarens del av samtalet.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in