Termin 6    CREN    Fråga 1145

Tubulär proteinuri detekteras genom... ?

Ökade nivåer av protein HC, β2-mikroglobulin och/eller lätta kedjor i urinen tyder på tubulär skada.

Ökade nivåer av albumin tyder på selektiv glomerulär proteinuri, immunoglobuliner på icke-selektiv proteinuri och myoglobin på överflödsproteinuri.

Observera att kraftigt ökade nivåer av lätta kedjor även ses vid ex. myelom, vilken i det fallet är en typ av överflödesproteinuri.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in