Termin 6    PU    Fråga 1140

Vad ingår normalt inte i de fyra indirekta kriterierna som används vid fastställande av en människas död?

De indirekta kriterierna på en människas död är: ingen spontanandning, ingen palpabel puls, inga hörbara hjärtljud vid auskultation och ljusstela ofta vida pupiller. RLS används inte.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in