Termin 6    PU    Fråga 1139

Vad innebär brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede?

Enligt Socialstyrelsens termbank innebär begreppet ”brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede” att vårdens mål övergår från att vara livsförlängande till att vara symtomlindrande. Vården fokuseras då på att ge bästa lindring och stöd för patienten, god omvårdnad, stöd till närstående, och inte längre på att rädda och förlänga liv.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in