Termin 6    CREN    Fråga 1138

Vid högt blodtryck kan flera typer av läkemedel användas. Vilken kombination ger en väldigt liten extra vinst på blodtrycket jämfört med något av dem var för sig?

Beta-blockare, kalciumhämmare och tiaziddiuretika går utmärkt att var för sig kombinera med ACE-hämmare, men att lägga till en ARB på en ACE-hämmare ger liten effekt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in