Termin 6    CREN    Fråga 1137

Vilket blodprov används för att utesluta lungemboli/LE vid låg klinisk sannolikhet?

Troponin tas vid misstänkt hjärtinfarkt, NT-proBNP vid hjärtsvikt och D-dimer vid misstänkt lungemboli eller djup ventrombos/DVT, men har mest betydelse vid lägre misstanke. D-dimer kan stiga av fler orsakar än LE, men är D-dimer normalt är sannolikheten för LE mycket låg.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in