Termin 6    CREN    Fråga 1135

Vid vilka två akuta tillstånd är det främst aktuellt med en hjärtstartare/defibrillator?

En hjärtstartare ger en stark stöt med förhoppningen att kunna återställa en normal hjärtrytm, t.ex. vid ventrikelflimmer (VF) och ventrikeltakykardi (VT). Om det inte finns någon rytm alls, så som vid "flatline" gör dock hjärtstartaren ingen nytta.

Förmaksfladder och förmaksflimmer är oftast inte akuta tillstånd, men kan behandlas med elkonvertering.

Ventrikelflimmer:Ventrikeltakykardi:

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in