Termin 6    CREN    Fråga 1132

Vilken undersökning och vilket blodprov är absolut centrala vid utredning av misstänkt hjärtinfarkt?

EKG och troponin T utgör tillsammans de absolut viktigaste verktygen vid utredning av hjärtinfarkt. EKG:t bör minst vara ett 12-avlednings-EKG och man bör mäta högsensitivt troponin T.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in