Termin 6    CREN    Fråga 1129

Patienter med kronisk njursvikt och proteinuri ska ha RAAS-blockad. Det är dock viktigt att pausa behandlingen vid ev. akut njursvikt. Varför?

Då RAAS-blockad sänker det glomerulära filtrationstrycket och det intraglomerulära trycket är risken vid en akut njursvikt att läget förvärras ännu mer om patienten står kvar på denna behandling. Läkemedel av RAAS-blockartyp bör därmed alltid pausas vid akut njursvikt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in