Termin 6    ERL    Fråga 1127

Vilken radiologisk undersökning beställs i första hand när man misstänker ACTH-beroende Cushingsyndrom?

Då ACTH-överproduktion vid Cushingsyndrom oftast sker i hypofysen är den initiala radiologiska undersökningen MR sella turcica. MR istället för CT då MR är bättre på mjukdelar och att CT ger sämre bild över djupa delar av hjärnan.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in