Termin 6    Gen    Fråga 1124

Vilken av följande vävnader/organ/kroppsdelar går INTE att undersöka med ultraljud?

Vid gränsytan mellan mjukdelar och skelett uppstår total reflektion av ultraljudsvågorna. Skelett kommer därmed inte gå att avbilda på ett bra sätt med ultraljud. De områden som ligger distalt om skelettdelar kommer även de bli omöjliga att bedöma då ekoskuggor uppstår här.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in