Termin 6    Gen    Fråga 1122

Vad bör man monitorera när en patient sätts in på enalapril?

Vid behandling med enalapril, som är en ACE-hämmare, minskar mängden producerat angiotensin II i kroppen. Detta har blodtryckssänkande effekter. Om hypotoni uppstår kan genomblödningen i njuren minska och en prerenal njursvikt kan uppträda. Angiotensin II medierar även konstriktion av den efferenta arteriolen i njurens glomeruli. Minskat angiotensin II kan därför leda till nedsatt GFR, varför det bör monitoreras.

Angiotensin hämmar även frisättningen av aldosteron. Aldosteron frisätts vid ökade serumnivåer av kalium. Om denna mekanism hämmas kan man drabbas av hyperkalemi, varför serumkalium måste monitoreras.

Man bör självfallet även monitorera blodtryck för att se att behandlingen har önskad effekt.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in