Termin 6    CREN    Fråga 1121

Vilken mediator är viktig i utvecklingen av angioödem som biverkan till ACE-hämmarbehandling?

Angioödem är en svullnad i huden där vanliga lokalisationer är läppar, ögonlock, ansikte och tunga, vilket ofta är en delkomponent vid olika urtikariatillstånd men kan också uppträda isolerat.

Enzymet ACE bryter ned bradykinin. Hämning av ACE leder till ökad koncentration av bradykinin och lokal vasodilatation, ökad permeabilitet och ödem kan bli resultatet.

För att komma runt detta kan man byta ut ACE-hämmare mot ARB, som inte påverkar metabolismen av bradykinin.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in