Termin 6    CREN    Fråga 1117

Vilka parametrar måste man känna till för att kunna värdera SCORE för en patient?

Man måste känna till patientens ålder, kön, systoliska blodtryck, totalkolesterol och om patienten är rökare eller ej.* Vid måttligt förhöjd risk (1-4 %) bör stöd till förändrade levnadsvanor riktat mot rökning, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet ges.

* Vid hög (5-9 %) eller mycket hög ( >10 %) risk för kardiovaskulär död inom 10 år bör man överväga farmakologisk behandling mot hypertoni och hyperlipidemi.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in