Termin 6    ERL    Fråga 1105

Efter hur lång tid ska man följa upp TSH-värdena vid insatt Levaxinbehandling?

Det tar cirka 6 veckor innan TSH-nivåerna ställt om sig efter insättning, eller dosreglering, av Levaxin. Levaxin (levotyroxin) har en halveringstid på cirka en vecka och steady-state är uppnått efter cirka 5 halveringstider vilket leder till att 6 veckor är en bra uppföljningstid efter behandlingsstart eller dosreglering av Levaxin.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in