Termin 6    Gen    Fråga 1102

Vilken av följande fraser är en bra början vid en patienkonsultation på en vårdcentral då Karl Bergman, 55 år, söker för huvudvärk sedan 2 månader?

Inledningen av patientsamtalet ska vara öppen. Inga direkta, stängda frågor ska ställas. Patienten ska ges utrymme att fritt formulera sig och berätta om sina problem. "Läkarens agenda" ska inte styra från början, den ska komma senare.

Man skulle kunna tänka sig att alternativet "Hej och välkommen Karl. Berätta mer om din huvudvärk." skulle kunna vara korrekt då det är en relativt öppen början. Dock begränsar man samtalet genom att nämna ordet huvudvärk, vilket skulle kunna leda till att andra problem som Karl eventuellt har inte tillåts komma fram.

Rätt alternativ är alltså det allra mest öppna: "Hej och välkommen Karl. Berätta vad som för dig hit idag." Självklart fungerar andra varianter som "Hej och välkommen Karl. Varför söker du till vårdcentralen idag?" eller helt enkelt "Hej och välkommen Karl. Berätta!".

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från T6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in