Termin 2    IBI    Fråga 997

Sant/Falskt? - Makrofager är celler som har förmåga att migrera mycket snabbt till en infektionshärd för att eliminera patogener.

Neutrofiler är oftast de som är på plats först. Makrofager kommer först senare. Vidare kallas de monocyter när de färdas i blodet, och utvecklas till makrofager först efter de nått infektionsplatsen. Påståendet är därför falskt.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in