Termin 2    IBI    Fråga 972

Ange vilket av påståendena nedan som är korrekt beträffande diploida och haploida celler

Att en cell är haploid innebär att den bara har en kopia av sina gener till skillnad från diploida som har två - som t.ex. vi människor som har 23 kromosomer från respektive förälder vilket ger oss 46 totalt.

Svampar är alltid diploida så alternativen med "prokaryota svampcellen" måste vara fel.
Bakterier är i princip alltid haploida så därför är även "eukaryota bakteriecellen" fel.

Det lämnar oss med "den prokaryota bakteriecellen i de allra flesta fall är haploid" vilket också är rätt.

Ploiditet

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in