Termin 2    NSPR    Fråga 996

Capsaicin är det ämne i chilifrukter som aktiverar en särskild typ av smärtreceptor. Vilken av följande kranialnerver innehåller axonerna som fortleder signaler från capsaicinreceptorer på tungan den sista biten in till hjärnstammen?

N. trigeminus innehåller axoner som fortleder smärtsignaler från tungan den sista biten in till hjärnstammen.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in