Termin 2    NSPR    Fråga 993

En ung herre ramlade sent en lördag och fick ett slag mot bröstkorgen under höger arm. En kompis noterar att hans skulderblad står ut från bröstkorgen när han lyfter den högra armen. Vilken muskel är troligtvis påverkad?

Fenomenet kallas vingscapula och beror på nedsatt funktion i M. serratus anterior.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in