Termin 2    IBI    Fråga 989

MHC klass II presenteras och förekommer normalt på ytan av ett av nedanstående förslag på celltyper:

MHC klass I finns på nästan alla celltyper medan MHC klass II enbart finns på antigenpresenterandeceller (APC).

MHC klass I används för att visa upp protein cellen själv skapat medan MHC klass II för att visa upp främmande protein som cellen tagit upp genom t.ex. fagocytos.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in