Termin 2    NSPR    Fråga 982

Vilket påstående gällande oligodendrocyter och Schwannceller är korrekt?

Oligodendrocyter och Schwannceller har som funktion att myelinisera axon. Oligodendrocyter i CNS och Schwannceller i PNS. Viktigt att känna till är också att medan Schwannceller bara tar ett segment så tar Oligodendrocyter flera.

Med den kunskapen ser vi att rätt svar är: Oligodendrocyten myeliniserar segment på flera axoner medan Schwanncellen myeliniserar ett segment på ett axon.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in