Termin 2    NSPR    Fråga 979

Vilken av följande typer primärafferenta fibrer formar direkta synaptiska kontakter med motorneuron i ryggmärgen?

Typ Ia-fibrer leder afferent signalering från muskelspolen. Muskelspolens primära uppgift är att avgöra graden av sträckning i en muskel (främst förändring av graden av sträckning). Ia-fibrerna kopplar om direkt till motorneuronen i ryggmärgen och en reflexbåge skapas. Reflexbågen ligger bland annat bakom den så kallade sträckreflexen.

Tabell med olika sensoriska neuron

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in