Termin 2    CREN    Fråga 976

Den resulterande vektorn i ett EKG är vid en viss tidpunkt riktad rakt åt patientens vänsterarm. I vilken/vilka av följande extremitetsavledningar är utslaget vid samma tidpunkt positivt?

Både I och II är riktade på ett sådant vis att en vektor som pekar åt patientens vänsterarm gör att ett positivt utslag ses i dessa avledningars explorerande elektroder.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in