Termin 2    CREN    Fråga 975

Vad händer när högtrycksbaroreceptorer i aortabågen och sinus caroticus aktiveras?

När en tryckökning detekteras genom att baroreceptorerna ökar sina avfyrningar vill kroppen kompensera genom att sänka trycket. Detta kan göras genom att minska på aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in