Termin 2    IBI    Fråga 974

Parasiter såsom Schistosoma mansoni är multicellulära patogener med komplexa livscykler. Vilket är det mest effektiva immunsvaret för att bekämpa dem?

Här gäller det bara att veta att Th2-svar används för att bekämpa bl.a. parasiter - som är förstora för att fagocyteras utan måste dödas.

Th1 är mer associerat med intracellulärt svar - som t.ex. virus
Th17 är med kopplat till bl.a. försvar mot svampar.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in