Termin 2    NSPR    Fråga 949

Sant/Falskt? - Mediala lemnisken innehåller axoner som framför allt leder information från smärt- och temperaturreceptorer till thalamus.

Den mediala lemnisken förmedlar främst information från huden (somatosensorik) och från kroppens leder. Informationen fortleds bland annat till primära somatosensoriska cortex.

Mediala lemnisken

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in