Termin 2    NSPR    Fråga 944

Sant/Falskt? - Samtliga postganglionära neuron inom det sympatiska nervsystemet utnyttjar noradrenalin som neurotransmittor.

Generellt utnyttjar sympaticussystemet noradrenalin som postganglionär neurotransmittor, men undantag finns. Exempel på undantag är postganglionär signalering till svettkörtlar - här används neurotransmittorn acetylkolin.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in