Termin 2    NSPR    Fråga 942

Ungefär hur många funktionella luktreceptorgener har en människa?

Dessa receptorer tillhör de G-proteinkopplade membranreceptorerna.

Totalt har en människa runt 1000 gener som kodar för luktreceptorer, men endast ca 400 av dessa är funktionella.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in