Termin 2    NSPR    Fråga 941

I innerörat finns två typer av sinnesceller. Vilket av följande påståenden om dessa är korrekt?

De inre hårcellerna är viktigare för uppfattningen av ljud medan de yttre hårcellerna mer fungerar som akustiska förstärkare (en del av den frekvensspecifika förstärkningsmekanismen i det cortiska organet).

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in