Termin 2    NSPR    Fråga 938

En komplett skada av en nerv där den passerar i nära anslutning till dorsalsidan av humerus diafys leder till följande symptom... ?

Nerven som efterfrågas i detta fall är troligen n. radialis. N. radialis innerverar bl.a. de muskler som bidrar till dorsalflektion av handen. Innerverar även delar av handens och underarmens dorsalsida sensoriskt.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in