Termin 2    CREN    Fråga 936

Vilket av följande påståenden är korrekt gällande lungorna?

Pneumocyt typ 2 är ett förstadium till pneumocyt typ 1.
De respiratoriska bronkiolerna är en del av den respiratoriska zonen.
Lungvenerna transporterar syrerikt blod, från lungorna till vänster förmak.

Den respiratoriska zonen saknar i regel cilier, dock kan de respiratoriska bronkiolerna ha små mängder cilier.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in