Termin 2    CREN    Fråga 935

Under arbete sker en rad metabola omställningar i framförallt muskelcellerna, vilket avspeglas i den respiratoriska utbyteskvoten (RER). Vilket av följande påståenden är korrekt avseende den RER?

RER ändras i och med att metabolismen ändras. Förbränning av enbart fett genererar ett RER på 0,7 och förbränning av enbart kolhydrater genererar ett RER på 1,0. Övergången från förbränning av fett vid lågintensivt arbete till förbränning av kolhydrater vid ett högintensivt arbete för RER att stiga.

RER stiger inte alltid linjärt.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in