Termin 2    CREN    Fråga 934

Njurens förmåga att utsöndra koncentrerad urin kommer att öka om... ?

Långsamt blodflöde genom vasa recta och peritubulära kapillärer bidrar till att upprätthålla den osmotiska gradienten i medullan, vilken krävs för vattenabsorption och därmed för att koncentrera urinen.

Alla de andra alternativen leder till motsatsen, att njurens förmåga att utsöndra koncentrerad urin minskar.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in