Termin 2    IBI    Fråga 933

Vilken vidhäftningsstruktur i huden möjliggör utbyte av joner och molekyler?

Gap junctions är vidhäftningsstrukturer som består av öppna cellförbindelser som tillåter joner och andra molekyler att strömma mellan olika celler. De andra typerna av strukturer är viktiga för cellernas vidhäftning till varandra samt för kommunikation.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in