Termin 2    IBI    Fråga 932

Om man kan detektera IgG mot ett visst antigen i blodet så vet man... ?

Interaktionen med en T-cell är avgörande för att B-cellen ska isotypswitcha och börja producera antikroppar av IgG-typ. IgG-antikroppar kan bildas trots att ingen germinalcenterreaktion har skett.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in