Termin 2    IBI    Fråga 931

Virus principiella strukturella uppbyggnad kan definieras enligt ett av följande fyra förslag, vilket?

Ett virus genom består antingen av DNA eller RNA, inte av båda samtidigt. Alla virus har kapsider, dessa kan vara helikala, ikosaedrala eller komplexa. Virus kan vara nakna, alltså sakna yttre hölje, eller vara höljeklädda. Virus har inte mitokondrier, cellvägg eller flageller.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in