Termin 2    NSPR    Fråga 930

Sant/Falskt? - Den tektospinala banan får sitt huvudsakliga inflöde från balansorganen (direkt och via cerebellum).

Den tektospinala banan får sitt huvudsakliga inflöde från ögonen, främst från oculomotoriuskärnskomplexet, via colliculus superior. Banan medierar reflexrörelser av huvud och nacke som respons till visuellt stimuli.

Den tektospinala banan

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in