Termin 2    IBI    Fråga 924

Sant/Falskt? - Somatisk hypermutation innebär förändring av variabla delen på både de tunga och lätta kedjorna på antikroppen.

Genom somatisk hypermutation ökar de prolifererande B-cellerna sin affinitet till bestämda antigen. DNA för den variabla delen på både de lätta kedjorna och de tunga kedjorna genomgår denna hypermutation, då båda dessa proteindelar sedan är med och skapar bindningen till antigenet.

Schematisk bild av en antikropp

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in