Termin 2    CREN    Fråga 921

Vilket antal är lägst?

Antalet meter som en signal i en A-deltafiber färdas per sekund är mellan 5 och 40.
Antalet kornceller i cerebellum är cirka 50 miljarder.
Antalet synapsblåsor i en genomsnittlig synaps är lite okänt, men i storleksordningen 130 synapser kan bli frisatta under en period av 10 minuter enligt vissa källor. Liten fingervisning.
Antalet fibrer i den laterala kortikospinala banan är MÅNGA.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in