Termin 2    NSPR    Fråga 919

Extensorretinaklet i handen delar in de förbigående extensorsenorna i flera dorsala senskidefack. Hur många är dessa dorsala senskidefack?

De är sex stycken till antalet. Dessa senskidefack har en viss klinisk betydelse. Ex. kan senskidefacken utsättas för inflammation/infektion. Vid Morbus de Quervain inflammeras det första dorsala senskidefacket vilket ger upphov till smärta och svullnad över processus styloideus radii. Provokationstest för denna diagnos går ut på att flektera tummen och ulnardeviera handleden vilket leder till sträckning av senorna i det första dorsala senfacket och en intensifiering av patientens smärta.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in