Termin 2    CREN    Fråga 916

Vännerna Karin och Sofia är jämngamla och väger ungefär lika mycket. När de tränar tillsammans har Sofia ofta svårt att hålla jämna steg med Karin. Vad av följande bör stämma?

Maxpuls påverkas inte av hur vältränad man är. Den generella formeln som ska gälla är maxpuls = 220-ålder.
När de springer tillsammans har Karin troligen lägre puls, trots att de utför lika stort arbete. Detta är på grund av att Karin sannolikt har större slagvolym än Sofia.
De har troligen inte samma maximala syreupptag, Karin har troligen ett högre maxvärde då hon tränat mer.

Vid mjölksyratröskeln har Karin troligen större syreupptag. Detta beror bland annat på att hon i och med sin träning ökat den oxidativa kapaciteten i musklerna och ökat mängden kärl i musklerna som tillför mer syre och för bort mer metaboliter, bl.a. laktat/mjölksyra. Mjölksyratröskeln inträder således vid ett högre syreupptag. Ju mer man tränar, desto längre åt höger förskjuts mjölksyratröskeln enligt bilden nedan.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in