Termin 2    CREN    Fråga 915

Den största mängden vätejoner (H+) som utsöndras via proximala tubuli är associerade med... ?

Vätejoner utsöndras till viss utsträckning fria, men vätejonpumparna klarar inte att hålla koncentrationen så att pH understiger 4,4. För att öka utsöndringen av vätejoner använder sig njurarna av buffertar, varav ammoniak/ammoniumbufferten är en och vätefosfat/divätefosfatbufferten är en annan.

Proximala tubuli står för majoriteten av bikarbonatreabsorptionen och i processen bildas och utsöndras de största mängderna vätejoner. Se bild.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in