Termin 2    IBI    Fråga 911

Ange vilket av påståendena nedan som är korrekt gällande bakterier.

Psykrofila bakterier har tillväxtoptimum kring -20 till +10 grader Celsius.
Mesofila bakterier har tillväxtoptimum kring 20 till 45 grader Celsius.
Termofila bakterier har tillväxtoptimum kring 45 till 122 grader Celsius.
Hypertermofiler är termofiler som trivs bäst i temperaturer över 80 grader Celsius.
Halofila bakterier är bakterier som överlever och gynnas i en omgivning med hög saltkoncentration.

Eftersom kroppens temperatur ligger inom det spann som främst gynnar mesofiler kan de lätt konkurrera ut de andra arterna.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in