Termin 2    NSPR    Fråga 909

Sant/Falskt? - Golgis senorgan aktiveras kraftigt vid muskelkontraktion mot motstånd.

Golgis senorgan känner främst av kraftutveckling i muskeln/belastning. Själva receptorn är invävd i senan mellan muskel och muskelfäste och exciteras när muskelbelastningen ökar. Vid hög belastning skickas afferenta signaler till inhibitoriska interneuron i ryggmärgen vilket leder till att muskeln inte kontraherar lika hårt. Skydd mot för hög kraftutveckling som potentiellt kan vara farlig för muskeln och senan.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in