Termin 2    CREN    Fråga 907

Sant/Falskt? - Den stora blodcellsproduktionen i benmärgen bibehålls genom att progenitorceller delar sig mest medan stamcellerna delar sig minst.

Stamcellerna genomgår något som kallas asymmetrisk celldelning. Det innebär att dottercellerna som bildas har olika framtida öden och funktion. En av cellerna blir till en ny stamcell med samma funktion och karaktäristika som modercellen medan den andra blir till en progenitorcell som sedan delar sig och fortsätter att differentiera tills mogna blodceller slutligen bildats.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in