Termin 2    NSPR    Fråga 814

Hur stor är en nervcells vilospänning?

Nervcellers vilospänning ligger normalt mellan -60 och -70 mV. Energikrävande Na/KATPas pumpar ut Na-joner och in K-joner. Om K-kanaler är öppna kommer (1) K-joner diffundera ut ur cellen och skapa en negativ membranspänning (cellens intracellulära potential minus cellens extracellulära potential). Denna (2) negativa spänning kommer att elektrostatiskt att attrahera Kjoner till insidan. Vi en viss membranspänning uppnås jämvikt mellan de båda krafterna, den så kallade jämviktsspänningen. För K-jonerna är jämviktsspänningen c:a -90 mV och för Na-joner c:a +50 mV.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in