Termin 2    CREN    Fråga 813

Var i njuren verkar aldosteron främst?

Aldosteron är fettlösligt. Passerar cellmembranen i tubulicellerna i distala tubuli och samlingsrören och binder intracellulära aldosteronreceptorer. Leder till ökat uttryck av basolaterala Na+/K+-pumpar. Ökar upptag av natrium (och därmed vatten genom diffusion) samt ökar utsöndring av kalium. Ökar även apikalt uttryck av natriumkanalen ENaC.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in