Termin 2    CREN    Fråga 812

Hur aktiveras protrombin till trombin?

Klyvningen sker på ytan av aktiverade trombocyter. Reaktionen kräver kalciumjoner. Xa-Va-(Ca2+-)komplexet benämns som ett protrombinaskomplex. Klyver FII (protrombin) till FIIa (trombin). Trombin klyver i sin tur fibrinogen till fibrin.

Antitrombin hämmar aktivering av faktor X och trombin.
Något fibrinogen-fakor C-komplex förekommer inte.
Faktor XIa klyver faktor IX till faktor IXa.

0%
0 av 240 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T2-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 240 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T2 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in